maanantai 10. syyskuuta 2012

Vaalikone: Forum24

Perustelen alla vastaukseni Forum24-lehden vaalikoneeseen. En löytänyt tapaa saada linkkiä suoraan vastauksiini. Kirjoitan siis kaikki 15 väittämää auki tähän.

1. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut tulee turvata tarvittaessa veroprosenttia korottamalla.
Täysin samaa mieltä. Veroja voidaan korottaa, jotta kaikille turvataan laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut.

2. Oulun kaupungin talouden kiristyessä tasapainotuskeinona tulee käyttää veronkorotuksia investointien karsimisen/siirtämisen sijaan.
Samaa mieltä. Järkevillä investoinneilla luodaan pohjaa tulevaisuudelle. Välttämättömistä investoinneista ei kannata tinkiä, sillä ne tulevat myöhemmin kalliimmiksi kuin ajoissa tehtyinä. Kaupungin investoinnit tukevat lisäksi työllisyyttä vaikeina aikoina.

3. Oulun kaupungin tulee järjestää palvelut kaikissa oloissa oman henkilöstönsä eikä ostopalveluiden kautta.
Täysin eri mieltä. Palvelut pitää järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. On harkittava tapauskohtaisesti, kannattaako käyttää ostopalveluita vai omaa tuotantoa.

4. Oulun kaupungin tulee siirtyä jo tulevalla valtuustokaudella ns. pormestarimalliin, valita pormestari vaaleilla.
Täysin samaa mieltä. Kirjoitin pormestarimallin puolesta täällä.

5. Oulun kaupunginhallitus tulee valita valtioneuvoston tapaan, puolueiden enemmistöön perustuen.
Jokseenkin eri mieltä. Mielestäni hallitus–oppositio-asetelman puuttuminen luo kuntapäätöksentekoon pitkäjänteisyyttä. Tempoileva päätöksenteko – soutaminen ja huopaaminen – aiheuttavat turhia kuluja ja tehottomuutta. On siis järkevää, että kaikki saavat äänensä kuuluviin.

6. Haukiputaan, Yli-Iin, Kiimingin ja Oulunsalon kehittämiseen tulee panostaa enemmän kuin suhteessa niiden väkilukuun.
Jokseenkin eri mieltä. Mielestäni kaupungin eri osia tulee kehittää tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti. Välillä toisiin alueisiin kohdistuu suurempia tai pienempiä panostuksia, mutten näe tarvetta tällaiselle nyrkkisäännölle. Panostusten määrä vaihtelee suuressa kaupungissa luonnostaan.

7. Oulun kaupungin tulee kattaa jo tulevan valtuustokauden aikana uusia kuntia, kuten esimerkiksi Kempele, Liminka ja Muhos.
En osaa sanoa. Molemminpuolisen tahdon löytyessä en näe liitoksille esteitä. Tulevalla valtuustokaudella kannattanee kuitenkin keskittyä siihen, että uusi Oulu saadaan toimimaan jouhevasti.

8. Oulun kaupungin tulee varmistaa pohjaveden saanti Viinivaaran pohjavesihankkeen avulla välittämättä kustannuksista.
Täysin eri mieltä. Kovin vähän on asioita, joita voidaan tehdä kustannuksista välittämättä. Lisäksi Oulun vesitarpeet voidaan tyydyttää muutenkin – ympäristöarvoja kunnioittaen. 

9. Nuorisotyöttömyys Oulussa on ratkaistavissa kaupungin omilla päätöksillä.
Jokseenkin eri mieltä. Yleiset talouden suhdanteet vaikuttavat myös nuorisotyöttömyyteen. Kaupunki voi kuitenkin tukea nuorten työllistymistä monin tavoin muun muassa tarjoamalla itse harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.

10. Oulun joukkoliikenne toimii nykymuodossaan hyvin, eikä kunnallisella joukkoliikennelaitokselle ole tarvetta.
Jokseenkin eri mieltä. Tässä kysytään kahta eri asiaa: joukkoliikenteen nykyiset ongelmat eivät vielä tarkoita, että pitäisi perustaa kunnallinen joukkoliikennelaitos. Joukkoliikenne ei toimi hyvin (esimerkiksi Rajakylästä ei pääse viereen Linnanmaalle kuin Merikosken kautta kiertämällä). En kuitenkaan kannata kunnallista laitosta, vaan parannuksia kaupungin tukemaan yksityisesti hoidettuun liikenteeseen.

11. Oulun keskusta tarvitsee Pohjois-Suomen keskuksena korkeita, vähintään 10-kerroksisia asuin- ja liikerakennuksia?
Jokseenkin eri mieltä. Oulun keskusta on matalasti rakennettua ja sitä pitäisi jatkossa rakentaa korkeammaksi. Ydinkeskustan mataluuden vuoksi yli 10-kerroksiset talot rikkoisivat kaupunkikuvaa. Muutoin kannatan korkeaa rakentamista.

12. Oulun kaupungin tulee rakentaa Linnanmaan uimahalli mahdollisimman pian.
Jokseenkin samaa mieltä. Kuntoliikunnan tukeminen on investointi, joka maksaa itsensä takaisin säästyneinä terveydenhoitokuluina ja  vähentyneinä sairaspoissaoloina. Uimahalli tulee rakentaa mahdollisimman pian kaupungin talouden sen salliessa.

13. Oulun kaupungin tulee rakentaa uusi jääkiekkoareena, jossa voi järjestää myös muita yleisötapahtumia.
Täysin eri mieltä. Jos areenalle on kaupallinen tarve, sille varmasti löytyy yksityinen rahoitus. Kaupungilla ei nähdäkseni lähivuosina ole tällaiseen varaa eikä areenoiden rakentaminen varsinaisesti julkiselle taloudelle kuulukaan.

14. Ainakin Pohjois-Pohjanmaan museota, Oulun taidemuseota ja tiedekeskus Tietomaata ollaan niputtamassa yhteen organisaatioon. Oulun kaupungin tulee ostaa tätä varten entisen Åströmin nahkatehtaan tilat.
Jokseenkin eri mieltä.

15. Hietasaari on paras sijoituspaikka Oulun huvipuistolle.
Täysin eri mieltä. Huvipuisto Oulussa virkistäisi kaupunkiamme, mutta Hietasaari ei ole sille paras paikka. Huvipuisto vetäisi kävijöitä kauempaakin, joten sen pitäisi olla liikenteen kannalta hyvällä paikalla, esimerkiksi moottoritien varrella. Lisäksi Hietasaari on jo melko rakennettu alue ja haluan säilyttää Hietasaaren luontoalueen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Pitkä tie

Ala-asteen lounastunnin ei ehkä kuvittelisi olevan yksi kirkkaimpia muistoja peruskoulusta. Muistan kuitenkin erään lounastunnin oikein hyv...