maanantai 19. maaliskuuta 2012

Naisten osuus

Muodollisesti tasa-arvoasiat ovat Suomessa keskimäärin paremmin kuin monessa muussa maailmankolkassa. Kuitenkin paljon parannettavan varaa käytännössä löytyy. Sen kertoo jo moni tilasto.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, TANEn, nettisivuilta löytyi esimerkiksi taulukko kunnanjohtajista. Taulukon mukaan vuonna 2010 kaupunginjohtajista 90 prosenttia oli miehiä, kunnanjohtajista 81 prosenttia ja kaikista yhteensä 84 prosenttia. Naiset ovat räikeästi aliedustettuina kuntien johdossa.Toinen mielenkiintoinen kuvio oli miesten ja naisten osuutta eduskuntavaaliehdokkaista havainnollistava graafi. Naisten ehdokkuus on trendinomaisesti lisääntynyt, mutta osuus on polkenut pitkään paikallaan. Sukupuolen mukaan edustavinta ehdokasasettelu on ollut vuoden 1991 vaaleissa – siitä on jo pitkä aika.


Tilastollisesti naisen on todennäköisempää tulla valituksi eduskuntaan. Vuoden 2007 vaaleissa ehdokkaista miehiä oli 60 prosenttia, mutta valituista kansanedustajista miehiä oli 58 prosenttia. Ehdokasasettelun tasa-arvoisuus vaihtelee merkittävästi eri puolueiden kesken. Tilastotietoa vuoden 2011 eduskuntavaalien ehdokkaista ja valituista löytyy ainakin Tilastokeskuksen sivulta.

Äänioikeutetuista enemmistö on Suomessa naisia (51,6 %). Eniten naisehdokkaita asettivat Vihreät (51,8 %) ja Kokoomus (44,8 %). Ainoastaan Vihreillä oli siis enemmän nais- kuin miesehdokkaita. Vihreiden ehdokasasettelu noudatteli jopa hämmästyttävän tarkasti sukupuolten jakaumaa äänioikeutetuissa. Vähiten naisia oli ehdokkaana Perussuomalaisilla (33,2 %) ja Keskustalla (41,2 %). Vaaleissa valituiksi tulleista 43 prosenttia oli naisia, kun kaikista ehdokkaista osuus oli 39.

Tasa-arvoon on vielä matkaa. Politiikassa naiset ovat aliedustettuina. Toivottavasti asiassa liikuttaisiin jälleen parempaan suuntaan ensi syksyn kunnallisvaaleissa. Syystä tai toisesta naiset eivät tunnu lähtevän niin innokkaasti itse ehdolle kuin miehet. Tämä ilmiö toki vaikeuttaa tasapuolista ehdokasasettelua.

Tätä kirjoittaessa 19.3.2012 on Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä. Haastan sen kunniaksi kaikki vähänkin yhteiskunnallisesta toiminnasta ja päättämisestä kiinnostuneet naiset harkitsemaan ehdokkaaksi ryhtymistä ensi syksyn kunnallisvaaleissa. Naisia ei voi tulla valituksi enempää kuin on ehdokkaana.

P.S. Niin naiset kuin miehetkin voivat ilmoittaa halukkuudestaan ryhtyä Vihreiden ehdokkaaksi täällä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Pitkä tie

Ala-asteen lounastunnin ei ehkä kuvittelisi olevan yksi kirkkaimpia muistoja peruskoulusta. Muistan kuitenkin erään lounastunnin oikein hyv...